ארכיון עין השופט

ארכיון עין השופט
ארכיון עין השופט מלווה את הקיבוץ מראשיתו ועד ימינו אלה.
בארכיון מסמכים אותנטים משנות העשרים והשלושים (של השופט ברנדייס על שמו נקרא הקיבוץ) ומכתבים מרגשים מקיני השוה"צ בארה"ב ובפולין, שם נוצרו הקבוצות שהגיעו לארץ וייסדו את הקיבוץ.
חומרים רבים שמוצגים באירועים בקיבוץ נלקחים מהארכיון ובעזרת הטכנולוגיה המתקדמת החיים של פעם זוכים לתחיה מרגשת.
העבודה על סריקת התמונות של הראשונים זכתה לקדימות רבה בזכות התפיסה שיישמנו בארכיון הקיבוץ ,לפיה לתיעוד ממוחשב יש ערך חשוב ביותר בעבודת הארכיונאי של ימינו.
זכינו לאוסף גדול של תמונות סרוקות הנמצאות בתיקיות מסודרת
וכל מי שמבקש אינפורמציה יכול לקבל העתקים ללא חשש שהמקור ייעלם.