הזמנה לישיבת מליאה פתוחה לציבור- בנושא אסדת הגז, הקונדנסט ותחנות הניטור באזור חגית

מועד התחלה: יום שני , 03/02/2020 , 17:00
מועד סיום: יום שישי , 03/01/2020 , 18:30
מקום האירוע: מועצה אזרית מגידו - בחדר ישיבות
date=01%2F01%2F2099&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D