קבצים

https://www.keh.co.il/media/sal/pages/2646/f39_אגרת-לתושבים-כביש-66.pdf