קיבוץ עין השופט
חסר רכיב

דרוש/ה: ספרן/ית לספרייה אזורית ובית ספרית

לעמותה העירונית לקידום רווחת תושבי מגידו דרוש/ה:
ספרן/ית לספרייה אזורית ובית ספרית

שעור המשרה: %75 משרה )5.31 שעות שבועיות(.
כפיפות: מנהל/ת הספרייה האזורית.
דירוג דרגה: עפ"י דירוג אקדמאיים.

תיאור התפקיד:
מתן שירותי ספריה בתחומי הקריאה, הידע, התרבות והמורשת לבאי הספרייה. עיקרי התפקיד:
א. מתן שירות לקוראים בדלפק ההשאלה ומתן מענה טלפוני הדרכת קוראים בשימוש
בספרייה ומתן יעץ
ב. ייזום והפעלת אירועי תרבות ופעילויות חינוכיות
ג. שיווק הספרייה בקהילה סידור ספרים, ארגון וחלוקת ספרי לימוד, סידור הספרייה לפני
ולאחר אירועים
ד. תפעול הספרייה בהתאם לנוהלי העבודה.
ה. כל מטלה שתוטל ע"י הממונים ברשות.
דרישות התפקיד
השכלה ודרישות מקצועיות:
• בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה
מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ בתחום הספרנות או המידענות.
או
סיים בהצלחה לימודי תעודה אקדמית בתחום הספרנות או המידענות
או
בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה
מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ וסיים בהצלחה לימודי ספרן מורשה.
או
בעל תואר אקדמי )מכל סוג שהוא(, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
במידה והתואר האקדמי של המועמד אינו בלימודי מידע )ספרנות ומידענות( נדרשת נכונות
להשלים תואר בלימודי מידע כאמור )מועמד שייבחר יתחייב בכתב לצאת ללימודים אלו בכל
עת שיידרש לכך(.
• ניסיון מקצועי של שנה לפחות בעבודת ספרנות - יתרון

דרישות נוספות
• רהיטות ויכולת התבטאות גבוהה בכתב ובעל-פה.
• זיקה לספרות ותרבות
• מיומנות מחשב גבוהה, היכרות עם תוכנת ניהול ספריות - יתרון
• תודעת שירות גבוהה, יכולת עבודה עם קהל, עמידה בלחץ, אדיבות
• יכולת עבודה בצוות – הכרחית, יוזמה עצמאות וחריצות
• עבודה במשמרות כולל שעות אחר הצהריים ומדי פעם שעות ערב מאוחרות

הצעות מועמדות בצירוף שאלון למשרה פנויה, תעודות על השכלה, ניסיון וקורות חיים ניתן לשלוח
במעטפה סגורה לא יאוחר מיום 2019.12.6 למועצה אזורית מגידו ד.נ. מגידו עפולה 1812000 או
באמצעות מייל il.org.megido@minhal4 מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים
במלואם עד 2019.12.6 - הרשות רשאית שלא לדון במועמדותם.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לדפנה אלקבץ – מנהלת הספרייה האזורית בטלפון: 9598624-04.
חסר רכיב