קיבוץ עין השופט
חסר רכיב

קול קורא לעידוד יוזמות קהילתיות-סביבתיות

https://ctconnect.co.il/uploads/auth/201/html5cce96a2a7204.pnghttps://megido.org.il/wp-content/uploads/2020/02/%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95-%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%94%D7%A1-300x214.png


קול קורא לעידוד יוזמות קהילתיות-סביבתיות

תושבים ותושבות יקרים,

במסגרת רצוננו למנף חיי קהילה, הרואים את הדאגה לסביבה ואורח חיים מקיים כחלק בלתי נפרד מהתנהלות המועצה כמרחב ביוספרי, אנו מודיעים על תמיכה כספית בקבוצות המעוניינות לפעול במרחב הציבורי, לקידום שמירה על הסביבה.

המועצה והמשרד להגנת הסביבה מבקשים לתמוך בקבוצות הפעילות לפחות שנתיים כקבוצה, המסוגלות להציג את פעילויותיהן בשנתיים האחרונות, ורוצות לקחת על עצמן ייזום וביצוע של פרויקט סביבתי למשך שלוש שנים לפחות. 

הפרויקט המוצע יתבצע בשטח המועצה, בעדיפות לישוב עצמו, וישלב היבטים של שמירה על הסביבה בשיתוף הקהילה. 

דוגמאות לפרויקטים אפשריים: שימור מינים בסכנת הכחדה, מעבר לגינון בר קיימא ללא ריסוסים, הקמת שלולית חורף, חנות יד-שניה, בוסתן או גינה קהילתית, הקמת שביל טיול נופי או לשימור מורשת, שדרוג תחום הפרדת הפסולת ומחזור פסולת אורגנית, החלפת חפצים ו/או שירותים, הפחתת נסיעות (car pool).

תמיכת המועצה תתבטא בשלושה מישורים:

 1. תמיכה וליווי ע"י אנשי המקצוע במועצה: מנהלת מחלקת פרויקטים ויזמויות בחינוך, מנהלת מחלקת סביבה ומרחב ביוספרי, מחלקת תברואה, דוברות ופרסום.

 2. תמיכה כספית בסכום של עד 20,000 ש"ח בשנה הראשונה, לשתי קבוצות שייבחרו.

 3. תמיכה וליווי ע"י אנשי מקצוע מהמועצה למשך שנתיים נוספות.

עד לתאריך 19/3/2020, על הקבוצות המתמודדות להגיש את הטופס המקוון, ובו פירוט כל הדרישות, עפ" ההנחייה בטופס. 

הבחירה תעשה ע"י ועדה שתתכנס במהלך חודש אפריל, המורכבת מנציגי המועצה ומנציגי המשרד להגנת הסביבה. השיפוט ייערך עפ"י הקריטריונים המובאים להלן. בכל קריטריון ניתן לצבור ניקוד מקסימלי על פי המפתח המפורט בהמשך. ההצעה שתצבור את מירב הנקודות תיבחר:

 • ייחודיות הרעיון וחשיבותו - עד 5 נק'

 • תכנית לתחזוקה ולשימור הפעילות/המיזם לאורך זמן - עד 7 נק'

 • גודל מעגל החשיפה וההשפעה של הפרויקט (כמות תושבים/אנשים שיושפעו ממנו) - עד 5 נק'

 • מעורבות התושבים בייזום, בתכנון, בהקמה ובשימוש - עד 7 נק'

 • שילוב היבטים פיזיים וחברתיים - עד 5 נק'

 • תמיכת הנהלת הישוב, שתתבטא גם בהשתתפות עצמית של הישוב בעלויות האחזקה, עד 15% מעלות הפרויקט או שווה כסף - עד 7 נק' - במידה והפרויקט הוא יישובי.

 • רזומה מוכח של הקבוצה המגישה את ההצעה - עד 5 נק'

 • פרויקט בר קיימא - שימוש נכון במשאבים, שיש לו יכולת להחזיק את עצמו לאורך זמן - עד 5 נק'

 • תרומה בשמירה על הסביבה, הטבע והמרחב, וצמצום פליטת CO2 - עד 7 נק'

הבקשה תוגש באופן מקוון, למילוי טופס ההגשה לחצו כאן.

לשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות לנועה אשכול - מנהלת מחלקת פרויקטים ויזמויות, במייל hinuh3@megido.org.il   או בטלפון 053-5256070.

ועדת השיפוט תבחר 2 יוזמות ותעניק עד 20,000 ש"ח לכל אחת מהן אל מול דרישת תשלום לציוד, לפעילות ו/או להדרכה. סך התמיכות לא יעלה על 40,000 ש"ח. 


התמיכה מתאפשרת הודות לסיוע המשרד להגנת הסביבה

https://megido.org.il/wp-content/uploads/2020/02/%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95-%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%94%D7%A1-300x214.png


חסר רכיב