קיבוץ עין השופט
חסר רכיב

קרן ערבות הדדית מ.א. מגידו - מגידו ערבים זה לזה


קריטריונים להעברת תרומה מקרן "ערבות הדדית" לתושבי המועצה שנפגעו כתוצאה

מהתפרצות נגיף הקורונה

 

רקע:

1.       התפרצות נגיף הקורונה הסבה פגיעה לאזרחים רבים במדינת ישראל, המועצה החליטה על הקמת קרן תרומות במסגרת "ערבות הדדית" של תושבי המועצה האחד כלפי רעהו, על מנת לסייע לתושבי המועצה שנפגעו כתוצאה מהתפרצות נגיף הקורונה.

2.       לצורך חלוקת תרומות  מהקרן הוקמה ועדת מקצועית.

3.       ועדה מקצועית זו תדון בבקשות שיוגשו לקבלת סיוע, וזאת בהתאם לקריטריונים המפורטים להלן:

3.1   זוג או יחיד  תושב/י המועצה שנפגעו מהתפרצות נגיף הקורונה.

3.2   הפגיעה היא כתוצאה מאחד האירועים הבאים:

לשכירים: פיטורין / יציאה לחל"ת / צמצום היקף משרה

לעצמאים: סגירת עסק / צמצום היקף הכנסות  העסק.

3.3   מידת אי היכולת הכלכלית להתמודד עם הפגיעה כתוצאה מהתפרצות נגיף הקורונה.

 

4.       יש להגיש את הבקשה על גבי טופס בקשה המצורף  עד לתאריך 21/5/2020 וזאת באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו:  keren.truma@megido.org.il או באמצעות פקס מספר 049598408.

5.       ניתן להשאיר את הבקשה במעטפה סגורה אצל מוקדנית המועצה.

 

6.       המועצה מודה מכל הלב לכל התושבים והגופים שתרמו לקרן ושהפגינו ערבות הדדית בתקופה זו.


 צוות הוועדה המקצועית

  

 *   טופס בקשה לקבלת סיוע מקרן "ערבות הדדית" מועצה אזורית מגידו לתושבי המועצה שנפגעו מהתפרצות נגיף הקורונה


חסר רכיב