קיבוץ עין השופט
חסר רכיב

פרסום מכרז למזכירת אשכול

כתובת- מגדל העמק, ניצנים 39
טלפון משרד: 5457238-077

מכרז פומבי כוח אדם 2020/1
מזכיר/ת משרד

אשכול רשויות הגליל והעמקים
אשכול הגליל והעמקים מעוניין לגייס מזכירת משרד. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר הפייסבוק
של האשכול . שם דף הפייסבוק הינו "אשכול רשויות הגליל והעמקים".
מועמדים שאינם בעלי אתר בפייסבוק מוזמנים לקבל את מסמכי המכרז ישירות באמצעות פנייה
david@galilamakim.org.il :למייל
מועמדים העונים על דרישות המכרז ישלחו את קורות החיים והמסמכים הנלווים למייל האמור לעיל.
ניתן להגיש מועמדות עד ליום 2020/7/29 בשעה 00:12 .הצעה אשר לא תוגש במועד לא תתקבל .
בכבוד רב
דוד אריאלי, מנכ"ל

מסמכים מצורפים

מזכירת אשכול.pdf
חסר רכיב