קונצרט מורים ותלמידים מרכז המוזיקה מגידו

מועד התחלה: יום שישי , 31/07/2020 , 09:00
מועד סיום: יום שישי , 31/07/2020 , 14:00
מקום האירוע: Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/92995290383?pwd=NXZDNUpMQUdBUGpTWWNRUUR5WjlDUT09

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/92995290383?pwd=NXZDNUpMQUdBUGpTWWNRUUR5WjlDUT09


date=0&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D