קיבוץ עין השופט
חסר רכיב

המעשנה - חוות דובי

חסר רכיב