קיבוץ עין השופט
חסר רכיב

דרוש/ה - מנהל/ת חשבונות

18/10/2020
למועצה אזורית מגידו דרוש/ה: מנהל/ת חשבונות
מכרז פנימי וחיצוני 20/32/ע

תואר התפקיד: מנהל/ת חשבונות
שעור המשרה: %100( 42 שעות שבועיות(
כפיפות: גזברית המועצה
דירוג דרגה: דירוג מנהלי, מתח דרגות 8-6

תיאור התפקיד:
1 .ניהול הנתונים במערכת הרישום החשבונאי
• ביצוע רישום חשבונאי תקין, בהתאם לחוק ולתקנים של התקציב הרגיל והבלתי רגיל.
• רישום ותיעוד של כל הפעילות הכספית ברשות.
• עדכון ספרי חו"ז ) חייבים וזכאים( בהתאם לדין הקיים ולהנחיות.
• עדכון מערך המלוות והכנת תחזיות פרעון מלוות, בהתאם לצורך.
• עריכת התאמות עם בנקים, ספקים, קבלנים וגופים הקשורים ברשות המקומית )רשויות
שכנות, איגוד ערים, מועצה דתית, חברה כלכלית, עמותות, חברה למתנ"סים וכיוצ"ב(.
• עריכת התאמה בין ההכנסות העצמיות שנרשמות בהנהלת החשבונות המרכזית להכנסות
הנרשמות במחלקת המיסים והגבייה.
2 .בקרה ודיווח על נתונים כספיים ברשות
• בדיקה והבאה לאישור של חשבונות קבלנים וספקי שירותים, בהלימה להסכמים, להתקשרויות
ולחוזים של הרשות.
• הכנת דו"חות כספיים ומאזנים: חודשיים, רבעוניים ומאזן בסוף השנה, למשרד הפנים ולמועצת
הרשות בהתאם לבקשת הממונה.
• עדכון משרדי הממשלה וגופים ציבוריים בנתוני הרשות, בהתאם להוראת הממונה.
• בדיקה והפקה של דיווחים לשלטונות המס, לקרנות העובדים, לביטוח לאומי וכיוצ"ב.
3 .כל משימה שתוטל ע"י הממונים ברשות.

השכלה ודרישות מקצועיות
השכלה:
• 12 שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה – חובה
• סיום קורס בהנהלת חשבונות מסוג 3 לפחות 
ניסיון מקצועי: ניסיון מקצועי של 3 שנים לפחות בתחום ניהול חשבונות
דרישות נוספות
א. ניסיון בתוכנת EPR - יתרון.
ב. ניסיון ושליטה בתוכנות מחשב.
ג. אמינות ומהימנות אישית.
ד. סדר וארגון ודיוק בפרטים.


קורות חיים, אישורי העסקה וטופס שאלון למועמד/ת בציון מספר מכרז, 
יש לשלוח למייל minhal4@megido.org.il
 
והמסמכים התעודות כל בצירוף,  
עד לתאריך 30.10.2020  הרלוונטיים.
הצעות שלהן לא יצורפו כל המסמכים הנדרשים, לא תענינה
המודעה מיועדת לגברים ולנשים
חסר רכיב