קיבוץ עין השופט
חסר רכיב

סילוק פסולת עבודת בינוי

16/07/2019

סילוק פסולת עבודת בינוי

שלום רב

לאור ריבוי עבודות הבינוי המבורכות בקיבוץ אני מבקש להבהיר כי

יש להקפיד על סילוק מלא של כל פסולת הבניין באופן חוקי למטמנה מאושרת בלבד.

קבלן שייתפס משליך פסולת בנייה בקיבוץ לא יורשה לעבוד בקיבוץ יותר

ובעל הנכס אצלו עבד ישלם את מלוא עלות הפינוי.

אסף פריד – מנהל תאגיד תשתיות - קיבוץ עין השופט

 054-789-0015  \\ tashtiot@keh.co.il

חסר רכיב