קיבוץ עין השופט
חסר רכיב

דרוש/ה לבורנט בבית הספר התיכון "מגידו"

מכרז חיצוני  3/19/ע 

לעמותה העירונית לקידום רווחת תושבי  מגידו דרוש/ה:

לבורנט בבית הספר התיכון "מגידו"


שעור המשרה: 100% משרה ( 42 שעות שבועיות).

כפיפות: מנהל/ת בית הספר התיכון "מגידו"

דירוג דרגה: עפ"י דירוג אקדמאיים.

 

תיאור התפקיד:

תמיכה בתהליכים פדגוגיים בתחומי הדעת הרלוונטיים תוך יצירה ושמירה על סביבה לימודית בטוחה בתחומי החינוך מדעי-מעשי לתלמידי בתי הספר. עיקרי התפקיד:

         א.         ריכוז הפעילות במעבדה.

         ב.         אחריות על קיום סביבה בטיחותית במעבדה.

          ג.          ניהול הציוד והרכש של המעבדה.

         ד.         כל משימה אחרת שתוטל על-ידי הממונים

 

דרישות התפקיד

השכלה ודרישות מקצועיות:

·         בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ בתחום המדעים.
או

תעודת הנדסאי בתחומי הביולוגיה, הפיזיקה, הביוטכנולוגיה, הכימיה או בתחומי מדע הקשורים אליהם

או
תעודת טכנאי בתחומי הביולוגיה, הפיזיקה, הביוטכנולוגיה, הכימיה או בתחומי מדע הקשורים אליהם

דרישות נוספות:

·         שפות – עברית ברמה גבוהה.

·         יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות ה- OFFICE.

·         רישום פלילי – היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימי, תשס"א – 2001.

הגבלת כשירות:

·         עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי.

·         העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:

א.      הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בבטחון המדינה.

ב.      הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד ראוי לשמש עובד חינוך

ג.        הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

·         עבודה בסביבה שיש בה לעיתים: רעש, חום, ריח, סיכונים פיזיים.

·         קפדנות.

·         הכרת ויישום חוזרי מנכ"ל ונהלים הקשורים בהתנהלות במעבדה.

·         שליטה בהפעלת ציוד וכלים ובשימוש בחומרים הקיימים במעבדות בית הספר וחומר חי.

 

יש לשלוח קורות חיים, תעודות השכלה ואישורים למייל HR@megido.org.il  עד לתאריך 4.9.2019.

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם עד 4.9.2019,

מועמדותם/ן לא תיבדק והיא תיפסל על הסף.


חסר רכיב