הזמנה לפורום קידום שירותים ותיירות מגידו

מועד התחלה: יום שלישי , 24/09/2019 , 18:00
מועד סיום: יום שלישי , 24/09/2019 , 20:00
מקום האירוע: אולם אזורי מגידו