קיבוץ עין השופט
חסר רכיב

פרסום מכרז: רכז/ת גיוס משאבים והפקות במחלקת תרבות תיבת דואר נכנס

מכרז פנימי וחיצוני 19/56/ע
רכז/ת גיוס משאבים והפקות במחלקת תרבות

שעור המשרה: %100 משרה.
כפיפות: מנהל מחלקת תרבות.
דירוג ודרגה: דירוג מנהלי, מתח דרגות 9-7.
תיאור התפקיד:
טיפול במשימות הנגזרות מעבודת מחלקת תרבות וההפקות, ריכוז תחום התמיכות והתקציבים בתרבות ומתן שירותי
מזכירות ושירותים אדמיניסטרטיביים למחלקה, לפי הנחיות הממונה. עיקרי התפקיד:
 ריכוז בקשות לתמיכות תרבות וטיפול בדו"חות הביצוע
 סיוע בהכנת תקציב שנתי ותקציבי פרויקטים/הפקות
 ניהול יומן מנהל מחלקת תרבות, תיאום פגישות ומעקב אחר לו"ז וביצוע המשימות
 תיאום עבודות כוח עזר אגפי: תחזוקן ומנקות
 סיוע לפעילויות השיווק במחלקה
 ביצוע ומימוש תהליכי רכש
 עבודה עם גורמי מועצה שונים בהתאם לצורך
 ריכוז תהליכי התקשרות עם ספקים
 ביצוע משימות משרדיות כגון: הזמנת ציוד, מענה טלפוני וטיפול בדואר
 כל משימה אחרת שתוטל על-ידי הממונים ברשות
דרישות התפקיד:
השכלה: 12 שנות לימוד ותעודת בגרות. תואר ראשון – יתרון.
ניסיון מקצועי:
 ניסיון של שנה לפחות באחד או יותר מהתחומים הבאים: ריכוז פרויקטים, ניהול משרד והפקת אירועים
 ניסיון בהגשת תמיכות ובמילוי דו"חות מול משרדי ממשלה - יתרון
 ניסיון מקצועי בתחום ניהול חשבונות – יתרון
דרישות נוספות:
א. יצירתיות, גמישות מחשבתית ודבקות במשימה
ב. נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות בהתאם לצרכי ההפקות

יש לשלוח קורות חיים, תעודות השכלה ואישורים בציון מספר המכרז
12:00 בשעה 24.9.2019 מיום יאוחר לא HR@megido.org.il למייל

מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם עד 2019.9.24 - הרשות רשאית שלא לדון במועמדותם
לפרטים נוספים ניתן לפנות לנתי וירבה, מנהלת מחלקת תרבות- משרד:9598505-04 נייד:3616905-052.
חסר רכיב