קיבוץ עין השופט
חסר רכיב

מכרז- רכז/ת גיוס משאבים והפקות במחלקת תרבות

מכרז פנימי וחיצוני 19/60/ע
רכז/ת גיוס משאבים והפקות במחלקת תרבות
שעור המשרה: %100 משרה.
כפיפות: מנהל מחלקת תרבות.

דירוג ודרגה: דירוג מנהלי, מתח דרגות 9-7.

תיאור התפקיד:
טיפול במשימות הנגזרות מעבודת מחלקת התרבות וההפקות במועצה, ריכוז תחום התמיכות והתקציבים בתרבות ומתן
שירותי מזכירות ושירותים אדמיניסטרטיביים למחלקה, לפי הנחיות הממונה. 
עיקרי התפקיד:
• ריכוז אדמיניסטרטיבי של הפקות התרבות במועצה משלבי אפיון התוכן, תכנון הפרטים וביצוע בפועל של
המשימות הנדרשות לקיום האירוע
• ריכוז בקשות לתמיכות תרבות וטיפול בדו"חות הביצוע
• סיוע בהכנת תקציב שנתי ותקציבי פרויקטים/הפקות
• ניהול יומן מנהל מחלקת תרבות, תיאום פגישות ומעקב אחר לו"ז וביצוע המשימות
• תיאום עבודות כוח עזר אגפי: תחזוקן ומנקות
• סיוע לפעילויות השיווק במחלקה
• ביצוע ומימוש תהליכי רכש
• עבודה עם גורמי מועצה שונים בהתאם לצורך
• ריכוז תהליכי התקשרות עם ספקים
• ביצוע משימות משרדיות כגון: הזמנת ציוד, מענה טלפוני וטיפול בדואר
• כל משימה אחרת שתוטל על-ידי הממונים ברשות
דרישות התפקיד:
השכלה: 12 שנות לימוד ותעודת בגרות. תואר ראשון – יתרון.
ניסיון מקצועי:
• ניסיון של שנה לפחות באחד או יותר מהתחומים הבאים: ריכוז פרויקטים, ניהול משרד והפקת אירועים
• ניסיון בהגשת תמיכות ובמילוי דו"חות מול משרדי ממשלה - יתרון
• ניסיון מקצועי בתחום ניהול חשבונות – יתרון
דרישות נוספות:
א. יצירתיות, גמישות מחשבתית ודבקות במשימה
ב. נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות בהתאם לצרכי ההפקות

יש לשלוח קורות חיים, תעודות השכלה ואישורים בציון מספר המכרז
 29.10.2019 מיום יאוחר לא minhal4@megido.org.il למייל
מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם עד 2019.10.29 - הרשות רשאית שלא לדון במועמדותם
לפרטים נוספים ניתן לפנות לנתי וירבה, מנהלת מחלקת תרבות- משרד:9598505-04 נייד:3616905-052.
חסר רכיב