קיבוץ עין השופט
חסר רכיב

דרוש/ה: עו"ס מרכז/ת לתוכנית מרחב לקידום תעסוקת צעירים/ות במצבי סיכון

מכרז חיצוני 19-57-ע
דרוש/ה: עו"ס מרכז/ת לתוכנית מרחב לקידום תעסוקת צעירים/ות במצבי סיכון
שעור המשרה : %50 משרה )5.19 שעות שבועיות(
כפיפות : מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים
דירוג דרגה: עפ"י דירוג אקדמאים / דירוג העובדים הסוציאליים בהתאם לתואר.
תיאור התפקיד:
• הובלה ויישום של פרויקט חברתי ותעסוקתי לצעירים וצעירות בסיכון
• איתור וגיוס הצעירים
• אימון תעסוקתי אישי של הצעירים לאורך המסלול של הכנה לתעסוקה, השמה בעבודה, סיוע בהשתלבות
בלימודים/ הכשרה מקצועית, התמדה וקידום
• פיתוח מענים קבוצתיים תומכי תעסוקה
• פיתוח קשרי מעסיקים לשילוב הצעירים בעבודה
• תיווך למענים קיימים
• איתור חסמים והעלאת צרכים על מנת ליצור מענים קהילתיים, תוך עבודה עם גופים עירוניים ואזוריים רלוונטיים
• עובד/ת סוציאלי/ת, עבודה פרטנית ומערכתית עם משפחות ויחידים )עו"ס מרחבי( ביישובי מועצה אזורית
"מגידו".
• כל משימה שתוטל ע"י הממונים
דרישות התפקיד :
השכלה:
• תואר ראשון בעבודה סוציאלית.
• רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
• בעלי תעודת "מקצועיות בתעסוקה - מקדם תעסוקה פרט" של ג'וינט - תבת / בית הספר המרכזי להכשרת
עובדים לשירותי הרווחה / משרד הרווחה, העבודה והשירותים החברתיים – יתרון משמעותי
ניסיון מקצועי :
• ניסיון של שנה לפחות בעבודה סוציאלית פרטנית ומערכתית עם משפחות ויחידים - יתרון
• ניסיון בעבודה עם בני נוער/ צעירים/ות במצבי סיכון – יתרון
• ניסיון בשילוב תעסוקתי – יתרון
• רקע בעבודה מול מעסיקים – יתרון
דרישות נוספות:
• יכולת יזמות, הובלת ויישום פרויקטים
• כושר ביטוי גבוה בכתב ובע"פ
• גמישות בשעות העבודה, עבודה בשעות אחה"צ ע"פ צורך
יש לשלוח קורות חיים, תעודות השכלה ואישורים בציון מספר המכרז,
 .31.10.2019 מיום יאוחר לא minhal4@megido.org.il למייל
מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם עד 2019.10.31 -הרשות רשאית שלא לדון במועמדותם.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לשרית תאנה- מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים בטלפון 9598432-04
חסר רכיב