קיבוץ עין השופט
חסר רכיב

מכרז - עובד/ת סוציאלי/ת מרחבי לעבודה עם משפחות ביישובי המועצה

מכרז חיצוני 19-58-ע
למועצה אזורית מגידו דרוש/ה:
עובד/ת סוציאלי/ת מרחבי לעבודה עם משפחות ביישובי המועצה
שעור המשרה: %100( 39 שעות שבועיות(.
כפיפות: מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים.
דירוג דרגה: עובדים סוציאליים.
תיאור התפקיד
עבודה פרטנית ומערכתית עם משפחות ויחידים )עו"ס מרחבי( ביישובי מועצה אזורית מגידו.
עיקרי התפקיד:
▪ עבודה סוציאלית כוללנית ביישובי המועצה.
▪ קיום קשרים עם מערכות ובעלי תפקידים בקהילה.
▪ עבודה פרטנית ומערכתית.
▪ ביצוע כל משימה אחרת שתוטל על ידי הממונה הישיר או/ו הממונים ברשות.
דרישות התפקיד
השכלה:
▪ תואר ראשון בעבודה סוציאלית.
▪ רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
ניסיון מקצועי:
▪ ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה סוציאלית פרטנית ומערכתית עם משפחות ויחידים.
▪ יתרון להיכרות עם המגזר הכפרי.
דרישות נוספות:
▪ בעל/ת רכב.
כישורים אישיים:
יכולת עבודה בצוות, ראיה מערכתית, יוזמה ויצירתיות, יכולת ארגון ותכנון, יחסי אנוש טובים.
יש לשלוח קורות חיים, תעודות השכלה ואישורים בציון מספר המכרז,
 .31.10.2019 מיום יאוחר לא minhal4@megido.org.il למייל
מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם עד 2019.10.31 - הרשות רשאית שלא לדון
במועמדותם.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לשרית תאנה, מנהלת מחלקת שירותים חברתיים בטלפון 9598432-04
חסר רכיב