ארועי חודש מרץ במרכז תרבות מגידו

מועד התחלה: יום ראשון , 01/03/2020 , 05:52
מועד סיום: יום שלישי , 31/03/2020 , 05:00
מקום האירוע: אולם מופעים עין השופט
date=01%2F01%2F2099&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D