מבצע ניקיון מהלב בהתארגנות קבוצת רצות יענקל'ה

מועד התחלה: יום שישי , 06/03/2020 , 08:30
מועד סיום: יום שישי , 06/03/2020 , 10:30
מקום האירוע: נחל רז https://maps.google.com/?q=32.562359,35.066521
date=0&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D